Σωματικές Νόσοι & Ψυχολογικά Προβλήματα

Οι σωματικές νόσοι και η ψυχική υγεία είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, αλληλοεπηρεαζόμενες σε δύο επίπεδα:

  1. H σωματική νόσος προκαλεί ψυχικά συμπτώματα.
  2. Οι σωματοποιήσεις ή σωματικές εκφράσεις μιας ψυχικής κατάστασης πχ., σωματικές εκδηλώσεις του άγχους, ή μιας κρίσης πανικού, ή μια μη διαγνωσμένη κατάθλιψη, αντίστροφα μπορούν να εκφράζονται κυρίως με σωματικές ενοχλήσεις ή συμπτώματα.

Η εγκατάσταση μιας στέρεης και αυθεντικής συναισθηματικής σχέσης με τον ασθενή, θα διακινήσει σ’ αυτόν ψυχο-βιολογικούς μηχανισμούς αποκατάστασης και επιθυμία ίασης από τους οποίους, πολύ συχνά, εξαρτάται η έκβαση της νόσου.

Επίσης, η γήρανση του πληθυσμού ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, συνεπάγεται την αύξηση των νόσων φθοράς του οργανισμού, και στην περίπτωση των νευροψυχιατρικών νοσημάτων, της νόσου Alzheimer και των άλλων ανοϊκών καταστάσεων. Έχουμε δει στην εμπειρία μας πόσο πολύτιμο είναι και για τους ηλικιωμένους και για τους οικείους τους (κυρίως τα παιδιά τους) να βοηθήσουμε στην διευθέτηση και ανακατάταξη των συγκρούσεων και των σχέσεων αναμεταξύ τους.

Ψ.Π.Σ.Α.

Free business joomla templates