Ψυχαναλυτικό Πρίσμα

Π. Σακελλαρόπουλος

ScansakelSITE

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τομέα της θεραπείας, η έννοια του «ψυχαναλυτικού πρίσματος» προϋποθέτει το να πιστεύει ο θεραπευτής σταθερά ότι οι ψυχολογικοί ασυνείδητοι μηχανισμοί είναι πράγματι εκείνοι που έδρασαν και δρουν σε όλες τις περιοχές των συμπτωμάτων του θεραπευομένου, είναι εκείνοι που αν τροποποιηθούν με τους κατάλληλους ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς θα φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητο ότι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η συναισθηματική συμμετοχή του θεραπευτή είναι αναγκαία και λειτουργεί θετικά, ειδικότερα στις ψυχώσεις, όταν οι χώροι των προβλητικών ταυτοποιήσεων και της ενσυναίσθησης (empathy) αναγνωρίζονται σαν ιδιαίτερα σημαντικοί, όπως θα αναφέρω εν συνεχεία. Το ψυχαναλυτικό πρίσμα προϋποθέτει μια πίστη –αποτέλεσμα κατάλληλων εμπειριών- στην ύπαρξη και λειτουργία του ασυνείδητου και στη δυνατότητα επικοινωνίας του ασυνείδητου με εκείνο του θεραπευόμενου. Μόνον έτσι μπορεί να αναζητά ο θεραπευτής μια αιτιολογία, ένα κίνητρο στη διαταραχή της συμπεριφοράς και ένα συμβολισμό σε κάθε σύμπτωμα: στοιχεία που θα τον βοηθήσουν στην τροποποίηση των δικών του χειρισμών. […]

Διαβάστε περισσότερα: Ψυχαναλυτικό Πρίσμα

Η πρώτη συνεδρία

 

Η πρώτη συνέντευξη αποτελεί διαδικασία πρωταρχικής σημασίας, γιατί απ' αυτήν εξαρτάται αν θα εγκατασταθεί μια θεραπευτική σχέση και, μέχρι ένα βαθμό, τι είδους και τι ποιότητας θα είναι η σχέση αυτή. […] Ο S. Nacht, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους ψυχαναλυτές, έλεγε ότι τον θεραπευόμενο δεν τον ενδιαφέρει τόσο το τί λέμε, όσο το τί είμαστε […]. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι μας είναι συνάνθρωπος μας, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Άρα, η σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου πρέπει να είναι σχέση ισοτιμίας […] Σακελλαρόπουλος Π., «Λήψη Ιστορικού - Η Πρώτη Συνέντευξη»

 

 -----------------------------

Η πρώτη τηλεφωνική υποδοχή του αιτήματος για θεραπεία γίνεται από την έμπειρη γραμματεία του Ινστιτούτου. Εντός μια εβδομάδας από την τηλεφωνική επικοινωνία, ορίζεται η πρώτη συνεδρία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του αντίστοιχου τμήματος :

Αναλυτικά ανά τμήμα:

 

Διαβάστε περισσότερα: Η πρώτη συνεδρία
Free business joomla templates