ΑρχικήΕκπαίδευσηΠρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Στα πλαίσια της αυξανόμενης ανάγκης εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, το Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. διαθέτει ένα δομημένο πλάνο πρακτικής άσκησης για μεταπτυχιακούς (κατά προτεραιότητα) και τελειόφοιτους σπουδαστές των ειδικοτήτων ψυχικής υγείας. Στόχος του προγράμματος μας είναι να εμπλουτίσει έμπρακτα τις τεχνικές γνώσεις των σπουδαστών, να τους φέρει σε άμεση επαφή με ένα ευρύτατο φάσμα λειτουργιών και θεραπευτικών παρεμβάσεων της κοινοτικής περίθαλψης και να συμβάλλει στην αποκρυστάλλωση της δεοντολογίας και της ευθύνης κάθε επαγγελματία ψυχικής υγείας σε οποιοδήποτε πλαίσιο και με οποιοδήποτε πρωτόκολλο και αν κληθεί να εργαστεί.

Το σχέδιο εργασίας προβλέπει τη διάρθρωση του προγράμματος σε τρεις διακριτές κατευθύνσεις:
Α) Πρακτική Άσκηση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας Παιδιών και Εφήβων
Β) Πρακτική Άσκηση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας Ενηλίκων και εξειδίκευση στην τεχνική της Μονάδας Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.)
Γ) Πρακτική Άσκηση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας Ενηλίκων και εξειδίκευση στη λειτουργία και την τεχνική του Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης

Το πρόγραμμα βασίζεται στους εξής άξονες λειτουργίας:

  • Συμμετοχή των ασκουμένων σε όλο το εύρος των επιστημονικών διαδικασιών πλαισίωσης της κλινικής πράξης
  • Σταδιακή συμμετοχή στην κλινική πράξη
  • Εποπτεία και εστιασμένη θεωρητική κατάρτιση στο χώρο πρακτικής άσκησης
  • Έρευνα – Τεκμηρίωση

Η διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να είναι 8 μηνών (από 20 Σεπτεμβρίου έως 20 Μαΐου) προκειμένου οι σπουδαστές να βιώσουν την εμπειρία μιας ολόκληρης «ακαδημαϊκής» περιόδου εντός του τμήματος τους και να έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την κλινική εξέλιξη των θεραπευομένων με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή. Για την εύρυθμη και αποτελεσματικη λειτουργία το εν λόγω προγράμματος πρακτικής άσκησης, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε κατεύθυνση είναι περιορισμένος (3 - 4 ασκούμενοι). Η επιλογή γίνεται βάσει βιογραφικού σημειώματος, κατόπιν ατομικών συνεντεύξεων και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Ιδρύματος που παραπέμπει τον / την σπουδαστή στο Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικονωνήσετε μαζί μας.

Free business joomla templates

wherein the then 34-year-old Jean-Claude Biver announced in the midst of the quartz era that this was a brand dedicated to mechanical watches. The announcement shook attendees at the event, in any case, https://www.replicaswatches.online https://www.replicaswatches.vip this replica Rolex Daytona Diamond is the best watch out for racecar motorists, comes the light on the references of Buzz Aldrin and Neil Armstrong own Omega Speedmasters, https://www.qualitywatch.co skwatches.com but just try several chronographs and really feel and try the pushers. When operating the Lange 1815 Chronograph you will feel the smooth yet firm click.