Λογοθεραπεία

Η επιστήμη των Διαταραχών Λόγου – Φωνής – Ομιλίας και Επικοινωνίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα, πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των διαταραχών λόγου, φωνής, ακοής, ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά, έφηβους, ενήλικες και υπερήλικες, όποια και αν είναι η αιτία αυτής της διαταραχής : νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Ως εκ τούτου ο Λογοπεδικός – Λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και συμβουλευτικής σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη επικοινωνία και τις διαταραχές που συνδέονται με αυτή.

Η ανθρώπινη επικοινωνία, μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Οι διαταραχές που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του λογοπεδικού – λογοθεραπευτή είναι αυτές που έχουν σχέση με την ομιλία και τον λόγο (προφορικό – γραπτό), δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόμενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς επίσης και με την ακουστική, οπτική, γνωσιακή – συμπεριλαμβανομένης της μάθησης – την προφορική, μυική, αναπνευστική, νοητική λειτουργία και την κατάποση. Οι διαταραχές μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες, όταν εμπλέκονται πολλοί παράγοντες ή πολλαπλές διαταραχές.

Link : www.logopedists.gr

Τμήμα Παιδιών & Εφήβων Αττικής

Free business joomla templates