ΑρχικήΤμήματα Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.Τμήμα Παιδιών & Εφήβων ΑττικήςInformationDepartmentsChildren & AdolescentsΠρόγραμμα Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών

Κάτω από τον όρο ‘’μαθησιακές δυσκολίες ‘’ υπάρχει μια πληθώρα διαφορετικών αναγκών που οδηγούν το παιδί και την οικογένεια να αναζητήσει βοήθεια από τον ειδικό .

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακουστικής αντίληψης, ομιλίας , ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού και μαθηματικών ικανοτήτων. Σχετίζονται με εγγενείς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που πολλές φορές συνυπάρχουν .

Πιθανές αιτίες :

 • Περιορισμένη νοητική ικανότητα,
 • Ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες,
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες,
 • Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία,
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές,
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές,
 • Αισθητηριακές Μειονεξίες (όραση-ακοή),
 • Νευρολογικά προβλήματα,
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας αλλά συνεχίζονται στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή και απαιτείται ειδική στήριξη για την αντιμετώπισή τους .

Τα προβλήματα των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες καταλήγουν συνήθως να επηρεάζουν τις κοινωνικές τους σχέσεις , την αυτοεκτίμησή τους, τα κίνητρα και τους στόχους τους .

Στο πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών που εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων και ενηλίκων, το άτομο αντιμετωπίζεται  σαν συνολική προσωπικότητα και ψυχισμός. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν στοχεύει μονομερώς στον τρόπο μελέτης των σχολικών μαθημάτων ή μόνο σε γνωστικές δεξιότητες αλλά περιλαμβάνει και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη  του παιδιού και των γονέων του .

Η διαδικασία αξιολόγησης  στο Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων – Ενηλίκων  γίνεται από διεπιστημονική ομάδα που την απαρτίζουν παιδοψυχίατρος , ειδικός παιδαγωγός , λογοθεραπευτής , κλινικός ψυχολόγος, εργοθεραπευτής .

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Μαθησιακής Αποκατάστασης περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς :

 • Πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών (διδασκαλία ορθογραφίας – γραμματικής – ανάγνωσης- παραγωγή γραπτού λόγου- αποκωδικοποίηση κειμένου, μαθηματικών εννοιών, κτλ),
 • Οργάνωση και ανάπτυξη στρατηγικών για την επεξεργασία και κωδικοποίηση των πληροφοριών (για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και του Γυμνασίου – Λυκείου) ,
 • Οργάνωση του τρόπου και του χρόνου της μελέτης στο σπίτι, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες στους γονείς ,
 • Εποπτεία του παιδαγωγού που ασχολείται με την μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι,
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη του παιδιού και ενίσχυση των δεξιοτήτων του,
 • Σταθερή επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο και τον εκπαιδευτικό καθώς και με όποιο άτομο ασχολείται εκπαιδευτικά με το παιδί (π.χ. φροντιστήριο )
 • Ένταξη των γονέων σε υποστηρικτική συμβουλευτική διαδικασία

Μαρία Πλατή

Τμήμα Παιδιών & Εφήβων Αττικής

Free business joomla templates

wherein the then 34-year-old Jean-Claude Biver announced in the midst of the quartz era that this was a brand dedicated to mechanical watches. The announcement shook attendees at the event, in any case, https://www.replicaswatches.online https://www.replicaswatches.vip this replica Rolex Daytona Diamond is the best watch out for racecar motorists, comes the light on the references of Buzz Aldrin and Neil Armstrong own Omega Speedmasters, https://www.qualitywatch.co skwatches.com but just try several chronographs and really feel and try the pushers. When operating the Lange 1815 Chronograph you will feel the smooth yet firm click.