HomeThe InstituteCollaborations

H E.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων συνεργάζεται από της ιδρύσεως του με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας σε θέματα εκπαίδευσης, αγωγής κοινότητας και κλινικής. Τα δύο σωματεία διαπνέονται από κοινές αρχές, αξίες και στόχους.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό. Ιδρύεται το 1981 και από τότε έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία και παράλληλα έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Μια ομάδα συνεργατών με τον Π. Σακελλαρόπουλο από το 1964 άρχισε να εργάζεται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Άρχισαν να δουλεύουν το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, επεκτείνει τις δραστηριότητες διαρκώς σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας.

Οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν δομές της και συγκεκριμένα, του Νομού Φωκίδας και όμορων νομών, του Νομού Φθιώτιδας, του Νομού Έβρου και ευρύτερα της Θράκης, και του Νομού Αττικής.

Η Εταιρία επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Βασικό χαρακτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι ότι αυτές παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και την ιδεολογία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Πιστεύουμε ότι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (πρωτοβάθμια) θα πρέπει να σηκώνει το ουσιαστικότερο βάρος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ένας πληθυσμός. Το νοσοκομείο και το ψυχιατρείο βοηθούν μόνον όταν συνεργάζονται στενά και εναρμονίζονται με τις προσπάθειες των εξωνοσοκομειακών δομών. Χωρίς αυτές, μοιραία, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες  οδηγούν τον πάσχοντα στην ασυλοποίηση.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας η Εταιρία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τις εξωνοσοκομειακές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας της Χώρας.

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά από επιδοτήσεις, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και δωρεές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.

Μental Health Europe

Το Ινστιτούτο Ψυχική Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων είναι από το 2008 μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μental Health Europe (MHE). Μέσω της συμμετοχής στον οργανισμό το Ινστιτούτο επιδιώκει τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ευρώπη, συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψυχική Υγεία και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Οργανισμός Mental Health Europe είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της προστασίας των δικαιωμάτων πρώην και νυν χρηστών ψυχικής υγείας, καθώς και των συγγενών και των φροντιστών τους. Ο Οργανισμός Mental Health Europe αντιπροσωπεύει φορείς και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα ο Οργανισμός έχει 67 μέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, και 72 μεμονωμένα μέλη. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα ο Οργανισμός προσφέρει αναγνωρισμένο έργο για την προώθηση της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και την κοινωνικής ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών.

Το όραμα του Οργανισμού είναι να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τις πολιτικές της Υγείας στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και να μπορέσουν οι πρώην και νυν χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να είναι ισότιμοι πολίτες, με πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Οι αξίες που προωθεί ο Οργανισμός Mental Health Europe είναι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός, η ελευθερία της επιλογής, η άρση των διακρίσεων, η κοινωνική ενσωμάτωση, η συμμετοχή και η δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mhe-sme.org

Δίκτυο Ασκληπιός

Το Ινστιτούτο παρακολουθεί από κοντά και συμμετέχει σταθερά στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού δικτύου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

Στόχοι του Δικτύου είναι:

  • Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων του προσωπικού, των στελεχών και των μελών των δομών για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
  • Η στήριξη των δικαιωμάτων των αρρώστων στην εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, κοινωνική ελευθερία.
  • Η εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η εξεύρεση οικονομικών πόρων προς όφελος των ασθενών.
  • Η έρευνα και η συμβολή στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα πλαίσια της εφαρμογής των στόχων αυτών η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει 22 εκπαιδευτικές επισκέψεις με το προσωπικό διαφόρων Οικοτροφείων της Χώρας σε Οργανισμούς-Μέλη του Δικτύου στην Αγγλία, Ολλανδία και Βέλγιο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.foundationasklepios.eu

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates

wherein the then 34-year-old Jean-Claude Biver announced in the midst of the quartz era that this was a brand dedicated to mechanical watches. The announcement shook attendees at the event, in any case, https://www.replicaswatches.online https://www.replicaswatches.vip this replica Rolex Daytona Diamond is the best watch out for racecar motorists, comes the light on the references of Buzz Aldrin and Neil Armstrong own Omega Speedmasters, https://www.qualitywatch.co skwatches.com but just try several chronographs and really feel and try the pushers. When operating the Lange 1815 Chronograph you will feel the smooth yet firm click.