HomeΤμήματα Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.Τμήμα Ενηλίκων Αττικής

Τμήμα Ενηλίκων Αττικής

Το Τμήμα Ενηλίκων (Εσπερίδων 85 Καλλιθέα) του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Mακρόπνοες ψυχαναλυτικές θεραπείες, ατομικές ή ομαδικές.
  • Αντιμετώπιση όλων των ψυχιατρικών διαταραχών με ψυχολογική βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή, όταν αυτή είναι απαραίτητη.
  • Συστηματική παρακολούθηση σε μόνιμη βάση (follow – up).
  • Συμβουλευτικό έργο σε προβλήματα ζεύγους και οικογένειας.
  • Λογοθεραπεία ενηλίκων (διαταραχές λόγου, φωνής και ομιλίας).

 Στο Τμήμα Ενηλίκων (Εσπερίδων 85 Καλλιθέα) αντιμετωπίζεται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των νευρώσεων, ψυχώσεων και διαταραχών προσωπικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές πανικού, κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η Διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές (ατομική ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ομάδας, θεραπεία ζεύγους), λογοπεδικούς.

Η κλινική εργασία του Τμήματος Ενηλίκων βασίζεται στις αρχές και τη μεθοδολογία της κοινοτικής και κοινωνικής ψυχιατρικής, της ψυχαναλυτικής θεωρίας και τεχνικής καθώς και στη διδασκαλία του ιδρυτή του Ινστιτούτου Καθηγητή Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλου. Βασικές πτυχές της θεραπευτικής ταυτότητας του τμήματος αποτελούν οι εξής: το Ψυχαναλυτικό πρίσμα στην κλινική προσέγγιση, ταυτόχρονη υποστήριξη των εγγυτέρων συγγενών του ψυχικά πάσχοντος, η πλαισίωση της φροντίδας των θεραπευομένων, όταν παραστεί ανάγκη, με τη συνεισφορά όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας. Σε κάθε κλινική-θεραπευτική πράξη συνυπάρχουν η ψυχοδυναμική οπτική (το ψυχαναλυτικό πρίσμα) και οι αρχές της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής. Οι θεωρητικές έννοιες του ασυνειδήτου, της ψυχικής αιτιότητας και σύγκρουσης, καθώς και τα τεχνικά εργαλεία της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, της ερμηνείας, της τεχνικής ουδετερότητας και η έμφαση στη σημασία του θεραπευτικού πλαισίου αξιοποιούνται για την καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης με τον θεραπευόμενο, για την συστηματική και μακρόχρονη παρακολούθησή του.

Στο Τμήμα Ενηλίκων λειτουργεί και εξειδικευμένη Μονάδα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Η φιλοσοφία της Μονάδας είναι ότι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία πρέπει να είναι προσιτή σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού, σε όλα τα υποκείμενα που μπορούν να ωφεληθούν από αυτή. Οι θεραπείες είναι βραχείες ή μακρόπνοες, γίνονται από θεραπευτές με πλούσια ψυχαναλυτική εκπαίδευση και εποπτεία και η συχνότητα των συνεδριών ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες του θεραπευομένου. Τα κριτήρια δεν είναι τόσο περιγραφικά (η κλινική εικόνα : άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς κ.α.), όσο δυναμικά (ο βαθμός οργάνωσης του Εγώ, οι χρησιμοποιούμενες άμυνες, η ποιότητα των αντικειμενοτρόπων σχέσεων), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ικανότητα του υποψηφίου για ψυχολογική σκέψη και στο κίνητρό του για καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και αλλαγή. Η διαμόρφωση και διατύπωση του αιτήματος εκτιμάται στις αρχικές διαγνωστικές συνεντεύξεις, μετά τις οποίες αποφασίζεται, σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο, η καταλληλότερη μορφή θεραπείας.

Η κλινική και ερευνητική προσφορά του Τμήματος Ενηλίκων Αττικής του Ι.Ψ.Υ.Π.Ε., επί μια δεκαπενταετία, έχει καταστήσει το συγκεκριμένο τμήμα του Ινστιτούτου τον πιο αξιόπιστο και μαζικό χώρο διενέργειας ψυχαναλυτικής-ψυχοθεραπείας στην ελληνική επικράτεια. Η σταθερότητα στις ψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες, η μείωση του ποσοστού διακοπής θεραπείας και η εντυπωσιακή αύξηση συνεδριών τα τελευταία χρόνια είναι κάποια από τα σημαντικά επιτεύγματα της δουλειάς των τελευταίων ετών. Η προσωπική σύσταση των υπηρεσιών του Τμήματος Ενηλίκων από παλαιότερους σε νέους θεραπευόμενους (περίπου 35% των παραπομπών) αποτελεί το μεγαλύτερο εύσημο για τους συνεργάτες και τον φορέα, ενώ η συμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος προς το δημόσιο σύστημα υγείας αποδεικνύεται από το ότι περίπου 40% των παραπομπών μας προέρχονται από ψυχιάτρους και ψυχολόγους του Ε.Σ.Υ.

Υποστηρίζοντας, έμπρακτα, την αναγκαιότητα ενός ανοιχτού κοινοτικού οργανισμού ψυχικής υγείας, οι συνεργάτες του Τμήματος Ενηλίκων υποδέχονται κάθε αίτημα ανακούφισης από τον ψυχικό πόνο και όχι μόνο τον εξοικειωμένο με τον ψυχοδυναμικό τρόπο σκέψης πληθυσμό. Η αναγκαιότητα των υπηρεσιών του Τμήματος ενισχύεται τόσο από τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα δουλειάς μας όσο και από την τεκμηριωμένη εκτίμηση μας ότι η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη του πληθυσμού για ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να καλυφθεί, ούτε στοιχειωδώς, από το δημόσιο σύστημα υγείας. Η επαφή και η παρέμβαση στην κοινωνική πραγματικότητα μέσω της αγωγής κοινότητας και πιλοτικών προγραμμάτων (βλ. Ζώνη Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας 18-25), η ταυτόχρονη υποστήριξη των εγγυτέρων συγγενών του ψυχικά πάσχοντος και η πλαισίωση της φροντίδας των θεραπευομένων, όταν παραστεί ανάγκη, με τη συνεισφορά όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Τμήματος και του Ινστιτούτου συνολικά.

Η διαδικασία υποδοχής του αιτήματος από το τμήμα ενηλίκων προβλέπει τον άμεσο ορισμό (εντός μιας εβδομάδας) της πρώτης διαγνωστικής – διερευνητικής συνεδρίας. Στο πέρας της διερευνητικής φάσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει περισσότερες της μιας συνεδρίες, προτείνεται στον θεραπευόμενο σταθερό σχήμα θεραπείας με σταθερό θεραπευτή και πλαίσιο.

 

 

Free business joomla templates

wherein the then 34-year-old Jean-Claude Biver announced in the midst of the quartz era that this was a brand dedicated to mechanical watches. The announcement shook attendees at the event, in any case, https://www.replicaswatches.online https://www.replicaswatches.vip this replica Rolex Daytona Diamond is the best watch out for racecar motorists, comes the light on the references of Buzz Aldrin and Neil Armstrong own Omega Speedmasters, https://www.qualitywatch.co skwatches.com but just try several chronographs and really feel and try the pushers. When operating the Lange 1815 Chronograph you will feel the smooth yet firm click.