Για κάθε γονέα

Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Ι.Ψ.Υ.Π.Ε., απαραίτητο σε κάθε γονέα, για την έγκαιρη αναγνώριση, την πρόληψη και την μεθοδική αντιμετώπιση των δυσκολιών των ανηλίκων.

Τμήμα Παιδιών & Εφήβων Αττικής

Free business joomla templates