Λεξικό

Φαινόμενα όπως θλίψη, σύγχυση, άγχος κλπ είναι συνηθισμένα και φυσιολογικώς απαντώμενα στην καθημερινότητα. Ένα άτομο που έχει όμως ψυχικά προβλήματα ή ψυχική νόσο βιώνει αυτά τα φαινόμενα ή συμπτώματα σε μεγάλη ένταση, για μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν πολύ την λειτουργικότητα του σε καθημερινό επίπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας βιώνει τις ψυχικές διεργασίες ποικίλει. Εδώ παραθέτουμε μια εκλαϊκευμένη ερμηνεία των ψυχολογικών συμπτωμάτων, αλλά και άλλων όρων που χρησιμοποιούνται στην Ψυχιατρική και την Ψυχολογία. Οι όροι αυτοί επεξηγούνται για να αρθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες, περαιτέρω όμως αποσαφήνιση τους πρέπει να δίδουν μόνο οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στον χώρο της Ψυχικής Υγείας . Read more: Λεξικό

Τμήμα Παιδιών & Εφήβων Αττικής

Free business joomla templates

wherein the then 34-year-old Jean-Claude Biver announced in the midst of the quartz era that this was a brand dedicated to mechanical watches. The announcement shook attendees at the event, in any case, https://www.replicaswatches.online https://www.replicaswatches.vip this replica Rolex Daytona Diamond is the best watch out for racecar motorists, comes the light on the references of Buzz Aldrin and Neil Armstrong own Omega Speedmasters, https://www.qualitywatch.co skwatches.com but just try several chronographs and really feel and try the pushers. When operating the Lange 1815 Chronograph you will feel the smooth yet firm click.