Λεξικό

Φαινόμενα όπως θλίψη, σύγχυση, άγχος κλπ είναι συνηθισμένα και φυσιολογικώς απαντώμενα στην καθημερινότητα. Ένα άτομο που έχει όμως ψυχικά προβλήματα ή ψυχική νόσο βιώνει αυτά τα φαινόμενα ή συμπτώματα σε μεγάλη ένταση, για μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν πολύ την λειτουργικότητα του σε καθημερινό επίπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας βιώνει τις ψυχικές διεργασίες ποικίλει. Εδώ παραθέτουμε μια εκλαϊκευμένη ερμηνεία των ψυχολογικών συμπτωμάτων, αλλά και άλλων όρων που χρησιμοποιούνται στην Ψυχιατρική και την Ψυχολογία. Οι όροι αυτοί επεξηγούνται για να αρθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες, περαιτέρω όμως αποσαφήνιση τους πρέπει να δίδουν μόνο οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στον χώρο της Ψυχικής Υγείας . Read more: Λεξικό

Ψ.Π.Σ.Α.

Free business joomla templates